The only Girona municipality to take part in the national campaign "The Invisible Face of the Planet"

The only Girona municipality to take part in the national campaign

Sloppy Tunas participates in the initiative to clean the beaches and rivers of Spain of plastics and commemorate World Oceans Day. 

Sloppy Tunas together with the Sterna Nature Group, with the collaboration of the City Council of Castell-Platja d'Aro, Civil Protection of Platja d'Aro, DLand and No Más Colillas Girona, this morning, have carried out a new day of collective cleaning and waste removal in Castell-Platja d'Aro.

The action is part of "The Invisible Face of the Planet", an initiative that covers 31 Spanish provinces and arises from Ola Sin Plástico and Nasti of Plastic Bizkaia with the intention of delving into the problem of plastic in the seas and oceans. Coinciding with World Oceans Day, waste will be collected nationwide on beaches, rivers, lakes and swamps in different areas of the territory.

The aim of this year is the reduction of packaging and plastics in supermarkets, with the will that the latter begin to gradually remove plastics from all their fresh products such as meats or vegetables and are firmly committed to recycling. 

Within all regions of Girona, the only scheduled cleaning action has been held in Platja d’Aro. The meeting point was the Skate Park and the volunteers were distributed throughout the Ridaura River area.

Following all the health recommendations for the prevention of Covid-19, the use of a mask has been mandatory and bags and gloves have been distributed at the entrance. Various hand sanitizing stations were also set.

CATALÀ

El Sloppy Tunas participa en la iniciativa per netejar de plàstics les platges i els rius d’Espanya i commemorar el Dia Mundial dels Oceans

Sloppy Tunas juntament amb el Grup de Natura Sterna, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, Protecció Civil de Platja d’Aro, DLand i No Más Colillas Girona, aquest matí, han dut a terme una nova jornada de neteja col·lectiva i retirada de residus a Castell-Platja d’Aro.

L’acció forma part de “La Cara Invisible del Planeta”, una iniciativa que abraça 31 províncies espanyoles i que sorgeix des d’Ola Sin Plástico i Nasti de Plastic Bizkaia amb la intenció d’aprofundir en la problemàtica del plàstic en els mars i oceans. Coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans es realitzarà una recollida de residus a escala nacional en platges, rius, llacs i pantans de diferents zones del territori.

L’objectiu d’aquest any és la reducció dels envasos i plàstics en els supermercats, amb la voluntat que les grans superfícies comencin a retirar progressivament els plàstics de tots els seus productes frescos (carns, verdures…) i apostin de manera decidida pel reciclatge.

A les comarques gironines l’única acció de neteja programada s’ha celebrat a Platja d’Aro. El lloc de trobada ha estat l’Skate Park i els voluntaris i voluntàries s’han distribuït per la zona del Riu Ridaura.

Seguint totes les recomanacions sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, ha estat obligatori l’ús de mascareta i en el mateix punt de trobada s’han donat bosses i guants. També s’han instal·lat diferents estacions habilitades de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans.

 

ESPAÑOL

Sloppy Tunas participa en la iniciativa para limpiar de plásticos las playas y los ríos de España y conmemorar el Día Mundial de los Océanos.

Sloppy Tunas, juntamente con el Grup de Natura Sterna, con colaboración del Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro, Protección Civil de Platja d’Aro, DLand y No Más Colillas Girona, el pasado sábado por la mañana, llevaron a cabo una jornada de limpieza colectiva i retirada de residuos en Castell-Platja d’Aro.

La acción forma parte de “La Cara Invisible del Planeta”, una iniciativa que abraza 31 provincias españolas y que surge desde Ola Sin Plástico y Nasti de Plastic Bizkaia con la intención de aprofundir en la problemática del plástico en los mares y océanos. Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos se realizará una recogida de residuos a escala nacional en playas, ríos, lagos y pantanos de diferentes zonas del territorio.

El objetivi de este año es la reducción de los envases y plásticos en los supermercados, con la voluntada de que las grandes superficies empiecen a retirar progresivamente los plásticos de todos sus productos frescos (carnes, verduras…) y que apuesten de manera decidida por el reciclaje. 

En las comarcas de Girona la únca acción de limpieza programada se ha celebrado en Platja d’Aro. El lugar de encuentro fue cerca del Skatepark y los voluntarios y voluntarias se han distribuido por la zona del río Ridaura.

Siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para la prevención de la Covid-19, ha sido obligatorio el uso de mascarilla y en el mismo punto de encuentro se han facilitado bolsas y guantes. También se han instalado diferentes estaciones con gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos.

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published